Resumé

Meritter

Skills

-- Top --

FINN LUND


  
Navn Finn Lund
  
Stilling Projektleder, Rådgiver, Arkitekt, Specialist, Analytiker
  
  IPMA Certificeret Senior Projektleder, PMI Certificeret Projektleder
IBM Certified Application Developer, Microsoft System Builder
  
Civilstand Gift med Lone, børn: Signe (1988) og Mads (1991)
  
Uddannelse
2001 Datalogi (Aalborg UniversitetsCenter)
1996 Forsikringsjura (4.13, Forsikringshøjskolen)
1994 Livsforsikringsmatematik (4.21, Forsikringshøjskolen)
1992 Personforsikring (3.01, Forsikringshøjskolen)
1985 Edb-assistent (DC / IBM)
1985 Merkonom regnskabsfag (Ballerup Handelsskole)
1984 Merkonom i organisation (Vestegnens Handelsskole)
1983 Videreuddannelse - liniefag: Fysik / kemi (Danmarks Pæd. Universitet)
1981 Læreruddannelse - liniefag: Dansk / Samfundsfag (Silkeborg Seminarium)
1978 Bachelor i dansk (Kbh.s Universitet)
1976 Mat./Fys. student (Holte Gymnasium)
  
Kurser Projektledelse: Dieu/Niveau, DA, Øberg m.fl.
  
Interesser Især distance-løb og cykling, men osse volleyball og fodbold
  -   samt gerne metodologi og faglitteratur (at lytte til andres erfaringer)
  

  Finn Lund, ProjektCoach
Løsninger projektledelse kendetegnet ved
dynamiske, samarbejdende teams

coaching med fokus på
personlig udvikling og instrumental støtte

specialistopgaver indeholdende
vidensformidling og -overdragelse
  
baseret på expertviden i systemudviklingsdiscipliner

dybeste indsigt i forretningslogik

livsforsikringsmatematik

personforsikring og forsikringsjura

uddannelse i læring og personlig udvikling

mangeårig erfaring med metodologi

certificereringer (IPMA, PMI, CMMi, DSDM)
  
forretningsviden Forsikringssystemer
Pengeinstitutsystemer
Regnskabssystemer
BI og DataWarehouse
Fonds- og Depotsystemer
Off. forvaltningssystemer
Human Resource systemer
the Balanced Scorecard
Komplexitetsmålinger
Systemarkitektur & -programmel
  
Beskæftigelse
16 - Underviser – IT Uddannelse
15 - 16 Specialist BI / DW – Iteration
15 - 15 Regnskabsspecialist - XMIT
10 - 14 Test/QA Manager - SDC
10 - 10 Systems Engineer - SIMPR II
09 - 09 Projekt Director - SIMPR II
09 - 09 Underviser - Københavns kommune
07 - 09 Projektleder Danske Bank
06 - 07 IT-arkitekt ATP
05 - 06 Projektleder PBS
05 - 05 Projektleder SDC
05 - 05 Forsikringens DataCentral
04 - 05 Projektleder DSB Tågvärdsbolag AB, Malmö
04 - 05 Projektleder DSB Informatik
04 - 04 Projektleder Danske Bank
03 - 04 Instruktør / underviser (projektledelse)
03 - 03 Strategic Advisory - Spectrum Health Care
01 - 04 IT-rådgiver / -konsulent for SMV
00 - Coach / mentor for IT-ledere/-specialister
00 - 03 Konsulent Danske Bank
00 - 00 Projektleder Fujitsu-Siemens
99 - Instruktør - ProAge.Net
99 - 99 Projektleder Alm Brand
99 - 99 Partner TEAMaWARE Consulting ApS
99 - 99 Projektleder KD Data
98 - 99 Projektleder AF Frederiksborg Amt
98 - 99 Partner IntraNet
97 - 98 Program-/Projektchef KMD
97 - 98 Projektleder IntraNet
97 - 97 Instruktør Codan
96 - 97 Projektleder KMD
95 - 96 Projektleder Codan
95 - 99 CODE Frontrunner
95 - 95 Systemspecialist ATP
94 - 95 Regnskabsspecialist CRI / SDC
94 - 95 Data Manager CRI / SIMPR
93 - 98 Konsulent Amdahl - Sigma Data
93 - Instruktør systemudviklingsdiscipliner
92 - 94 Områdechef FDC
90 - 92 Projektleder FDC
90 - 90 Instruktør nilpeter
87 - 90 Projektleder SDC
87 - 87 Konsulent Ericsson
85 - 87 Systemanalytiker DC (CSC)
81 - 85 Underviser Greve kommune
81 - 81 Underviser Silkeborg kommune

  Finn Lund, ProjektCoach
Udførte opgaver
  
07.2016 - IT Uddannelse
Underviser Underviser i discipliner indenfor programmering og applikationsplatforme, dataarkitektur og -behandling – samt systemudviklingsmetodologier med anvendelse af services, komponenter, test-driven design, use-cases m.m.
Desuden afholdes foredrag om mange indenfor specifikke områder, fx med særligt fokus på performance, genanvendelse og vedligeholdelse
  
03.2015 - 06.2016 Iteration
Business Intelligence rådgiver Udvikling og tilrettelæggelse af metoder og koncepter til Data Quality Assurance og efterfølgende udrulning og implementering i virksomheder med eget Data Warehouse primært baseret på Master Data, som aktuelt står foran at skulle tilgå (endnu) større datamængder ifm. traversering og anvendelse af Big Data
  
01.2015 - 10.2015 XMIT
Regnskabsekspert/programmør Udvikling af et regnskabsprogram, der med et udtog fra kassekontoen i den ene hånd og nogle få andre oplysninger i den anden vil smelte alt sammen til en færdig årsrapport - sådan lige til at indberette til myndighederne - bare en CSV fil ind i et 'lille' program og ud kommer en færdig Årsrapport i både XML og HTML-format
  
07.2010 - 12.2014 SDC
Quality Manager Dybt involveret i generelle kvalitetssikringsaktiviteter og tilrettelæggelse af testen for et væld af projekter, der dels har taget afsæt i udviklingen af helt nye forretningsområder og dels udspringer af ny/forskellig lovgivning i hhv. Danmark, Norge og Sverige.
Har vedholdende været bindeled mellem udviklingsafdelingen, testerne og forretningsrepræsentanterne for at sikre forventningsafstemningen ifm. det bedst mulige match mellem krav og løsning.
Udvikling af automatiserede test scenarier, optimering af systemperformance og af-testning af beregningsalgoritmer, herunder renteberegningsrutiner, samt verifikation af platformsskift zOS -> .Net
Tilrettelæggelse af regressionstest af større systemrettelser, herunder månedsreleases mhp. at etablere af off-shore afdelinger i Pune og Bangalore med opgave at afvikle faste forhindringsbanelignende 120 dages testforløb
  
01.2010 - 06.2010 SIMPR II
Teknisk leder - EDH Structured Information Management: Processing and Retrieval - ver. 2
Med afsæt i Service Orienteret Arkitektur er der foretaget kortlægning af de forskellige centrale / distribuerede platformes datalagrings- og udsøgningsalgorimer.
Covering disciplines of Queuing Theory, Related Processes and Load Balancing, Queuing Delay, Control and Filtering Algorithms, Renewal Theory & Praxis, Relay and Processing, Document Handling, Tagging, Treading, Automatic Indexing and Subject Classification
(Materialet samles og bearbejdes til senere udgivelse)
  
06.2009 - 12.2009 Københavns kommune
Underviser (I et forløb parallelt med SIMPR II) Udvikling af årsplaner delt på klassetrin og fag, som efterfølgende blev brugt som grundlag for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning - hvilket naturligvis skete med integration af discipliner knyttet til Information and Communication Technologies.
Opstilling af de pædagogiske / didaktiske / instrumentelle forudsætninger, samt afdækning af hvorledes målrettet og optimal anvendelse af ICT kan 'booste' såvel den forberedende tilrettelæggelse som en efterfølgende gennemførelse af forskelligartede undervisningsforløb
  
02.2009 - 11.2009 SIMPR II
Projektleder - EDH Structured Information Management: Processing and Retrieval - ver. 2
Udformning af projektforslag, samt fastlæggelse af scope: Vurdering af virtualization og clouding i forhold til de forskellige centrale / distribuerede platformes datalagrings- og udsøgningsteknikker, samt kvalificering af mulighederne for at aggregere data på tværs i et transparent miljø. Der skal findes en løsning på dilemmaet: "Most information people want is someplace else"
I samarbejde med aktører i Øresundsregionen, ØresundIT og Enterprise Europe Network etableredes et projektforslag til Structured Information Management: Processing and Retrieval (scenario II), således case-studiet skulle opnå klassificering som et innovations projekt i regi af EU Seventh Framework Programme Information and Communication Technologies - helt præcist indenfor den del af FP7 ICT, der hedder Future and Emerging Technologies.
Opgave at sikre planlægning og organisering, samt at bidrage med indsigt i fagområdet for at udarbejde korrekte estimater som grundlag for præcis og forhandlingsbart scope & size på projektet.

  Finn Lund, ProjektCoach
05.2007 - 01.2009 Danske Bank
Projektleder - Business Intelligence Projektets overordnede opgave var at etablere et fuldstændigt kvalitetskoncept, der een gang for alle sikrede entydige processer omkring et anmærkningsfrit Data Warehouse til håndtering af koncernens vitale data. For at opnå absolut tillid til såvel data som processer, så var det et uomgængeligt krav, at kvalitetssikringen nåede ud i alle organisatoriske led - og således blev dette altfavnende projekt stillet i spidsen for at skabe et kontrolleret og transparent datamiljø, monitoreringsværktøjer (real-tid), dedikeret ejerskab og organisatorisk forankrede processer.
Internt var projektet derfor opdelt i en række mindre del-projekter, som hver især havde egne mål, deltagere og redskaber. Disse projekter opererede på forskellige organisatoriske niveauer og/eller var lokaliseret på adskilte fysiske lokationer (se de følgende).
Projektet blev afviklet i overensstemmelse med CMMI og udmærkede sig endda ved at være blandt de højest scorende. Specielt bør bemærkes at projektet har bidraget til organisationens best practices indenfor flere proces-områder.
Med basis i MS Project blev der anvendt EVM til styring af de enkelte projekters fremdrift, færdiggørelse, ressourceanvendelse m.m. - ligesom der blev anvendt (egenudviklede) regnearksløsninger/-algoritmer til opgaveestimering, kompetencelandkort og cost-analyser
Alle projektdeltagere samledes i en daglig scrumbage med det formål at informere hinanden om dagens forventede gøremål (where am I going today). Desuden holdtes jævnlige (1:1) møder for at skabe overensstemmelse mellem den enkelte projektdeltager og opgavetype/-belastning for dermed at ajourføre kompetencelandkort on-the-fly.
I øvrigt blev de enkelte del-projekter gennemløbet med hyppige iterationer til afklaring af forventningerne i de vidt forgrenede grupper af interessenter.
  
05.2007 - 01.2009 Danske Bank
Projektleder - Data Governance En af projektets vigtigste opgaver var at sikre Data Governance gennem organisatorisk implementering af et overordnet kvalitetskoncept - hvilket tog udgangspunkt i dybtgående interessent-analyser med afklaring af netop de forretningsprocesser, der skulle understøttes eller omlægges. Input blev efterfølgende sammenstillet, så der kunne formuleres krav, som var til at agere efter i såvel forretningen som i it-afdelingen. Resultatet blev et sæt kvalitetssikringsprocesser (QA Guidelines), som betød organisatoriske ændringer ifa. nye roller, både i de enkelte forretningsenheder og i it- afdelingerne.
Hen over perioden skabte projektet vedholdende næring til og basis for en helt ny dialog mellem alle involverede parter: Forskellige forretningsområder i bankens hovedsæde, Intern Audit, it Audit, Kildesystemerne i it centrene, samt de enkelte områder indenfor Data Warehouse. Forventningsafstemning var nøgleordet - de fælles mål var kommunikeret og fastholdt, således at der var udbredt enighed bag de markante resultater.
  
07.2007 - 01.2009 Danske Bank
Projektleder - QA Monitor Et del-projekt havde til opgave at udvikle et monitoreringsværktøj, der i realtid kan bruges til kvalitetssikring af de omfattende datamængder, der rummes i Danske Banks Data Warehouse. Overordnet var der krav om, at metoder, værktøjer og teknikker til brug for denne udvikling skulle være i overensstemmelse med retningslinierne, dvs. min. 3-layer application services, funktions- og dataadskillelse m.m. - hvoraf meget var velbeskrevet p.t, men noget endnu ikke var afprøvet og udbredt i praksis. Præsentationslaget udvikledes til Microsoft teknologi (.Net, C#), mens data primært befandt sig i Main-Frame miljøet, så vidensøgning og -deling på tværs i organisationen var afgørende forudsætning for succes.
Med hårde krav om minimale responstider til at traversere de eksorbitante datamængder, så var forretningslogikken underlagt et væsentligt hensyn til performance og derfor knyttet til services på begge platforme. I korte sprints blev udviklingsprocessens mange iterationer læringsmæssigt udbytterige for projektdeltagerne og samlet set lykkedes det at lave en både stabil, vedligeholdelsesvenlig og fremtidssikret applikation, der nu kan fremhæves som det gode eksempel - og som har meget stor værdi for organisationen og brugerne.

  Finn Lund, ProjektCoach
09.2007 - 10.2008 Danske Bank
Projektleder - Off-shore BI-udvikling Services tbf. QA Monitoren (IT-støtte til kvalitetssikringen) blev udviklet i Danske Banks udviklingscenter i Bangalore, Indien (DCI). Arbejdsopgaverne, som lå i dette delprojekt, bredte sig over mange ting: Programmeringsopgaver, systemdokumentation, test, kvalitetssikring samt implementeringsaktiviteter. Netop ved at dekomponere systemløsningen i tasks, der både var overskuelige og med begrænsede bindinger til øvrige komponenter, opnåede projektet stor succes med at få dele af den samlede løsning udviklet off-shore. Enkelte repræsentanter fra DCI var on-site i projektets indledende faser bl.a. med det formål at samle viden om metoder og teknikker - en viden, som de efterfølgende skulle rejse hjem for at udbrede kendskabet til. Tilbage på off-shore lokationen var deres opgave dels at fortsætte arbejdet som hidtil, dels at introducere nye projektdeltagere for standarderne vha. medbragte eksempler. Som et spin-off hertil udvikledes det skabelonprogram, som de servicemoduler, der blev udviklet i DCI, skulle 'holdes op imod' ifm. standardisering og kvalitetssikring - hvilket efterfølgende blev gennemført.
  
05.2007 - 03.2008 Danske Bank
Projektleder - Data Warehouse Quality Assurance Opgaven for dette delprojekt var at foretage en fuldstændig kortlægning af alle data i det totale Data Warehouse - samt udrede trådene mellem originale, transformerede og afledte data. Dernæst blev alle kategoriseret ift. betydningen for de enkelte brugere, målt på alvorligheden ved defekte data og endelig blev der defineret hvilke kvalitetskontroller, der skal gælde for hvert enkelt item. Denne information blev inkorporeret i den nye 'gate-keeper-applikation', som skal skærme Data Warehouse mod korrupte data. Til sidst i opgaven blev marter, fakter, osv. kædet sammen med originale data i kildesystemerne - for at iværksætte målrettet kvalitetssikring netop dér. Med intensiv involvering af de forskellige grupper af brugere blev der gennemført adskillige iterationer over mulige løsninger (mock-up-driven design) for, gennem forædling af de enkelte komponenter, til sidst at have et kvalitetssikret gennemtestet system i fuldstændig overensstemmelse med såvel ønsker som behov.
  
04.2006 - 04.2007 ATP
Arkitekt liv- & pension Flere roller ifm. etableringen af et nyt liv- og pensionssystem og dermed mange samtidige opgaver på kryds og tværs i organisationen - bl.a. at facilitere dialogen mellem de forretningsansvarlige og leverandøren af det kernesystem, der skal udgøre krumtappen i den fremtidige sagsbehandling, at drive processer, samt at skabe engagement og ejerskab.
'Løsningsarkitektrollen', som blev tildelt, lå endnu ikke klar og gennemprøvet, hvorfor en del af opgaven bestod i at forme og udbygge denne funktion/rolle til at være primus motor i sikringen af den rette afbøjning af krav og tilpasninger, udvikle metodologi og forestå med det exemplariske princip m.m.m. - og endelig at opnå en fuldstændig og kommunikeret overensstemmelse mellem forretningens ønsker/behov og den leverede systemfunktionalitet

  Finn Lund, ProjektCoach
10.2005 - 03.2006 PBS
Projektleder Leder af projekt, der giver nye muligheder for kreditorers / dataleverandørers anvendelse af BetalingsService, således at materiale, der sendes til debitorer fremstår individuelt og kan tilknyttes en række nye features. Herunder ligger overordnet koordinering og planlægning af aktiviteter i PBS og hos berørte kreditorer / dataleverandører, samt styring af interne systemudviklingsaktiviteter. Desuden blev der på ugentlig basis lavet et nyhedsbrev med de væsentligste oplysninger om projektets gevinster og fremdrift til brug internt (executive level) samt externt for målrettede salgsaktiviteter.
  
07.2005 - 09.2005 SDC Udvikling
Projektleder Leder af Forvaltningsafdelingen med ansvaret for at holde driften af systemer i relation til Betalingsformidling og Core-bank på et stabilt og kvalitetssikret niveau, samt at tilvirke services og rutiner tbf. omliggende systemer. Indsatsen drejede sig om at skabe et overordnet blik på opgaver og ressource- anvendelse mhp. procesoptimering, samt tage initiativ til turn-around ved at indføre nye værdisæt anskuelser og projektmetoder - med fokus på best practice og især væsentligt kig på next practice
  
04.2005 - 06.2005 FDC
Systemudvikler En kort tur forbi det skadesforsikringssystem, som blev udviklet i 1990. Opgaven blev givet på grundlag heraf, nemlig at han kender systemets arkitektur og grundlæggende substans. Tillige spillede kendskabet til udviklingssproget IDEAL ind, så opgaven var hurtigt at indgå i et udviklingsteam og dér påtage sig opgaver med at tilføje ny funktionalitet til det system, der i store træk stadig består - og gør det godt - trods sine mange år på bagen.
  
01.2005 - 03.2005 DSB Informatik
Projektleder Leder af projekt til at styre processen hen mod SOA enabling af alle systemenheder i it-afdelingen, samt sikre organisatorisk forankring af IntegrationsCentret inklusive den informations-broker, som det tidligere projekt satte i verden.
Målet var at få skabt rammerne for et reelt kompetence-center, der skulle samarbejde med de omgivende projekter i en netværks-organisation. Opgaven var tillige at modne den øvrige organisation til at drage gennemgribende fordele af dette strategiske skridt.
  
11.2004 - 03.2005 DSB Tågvärdsbolag AB, Malmö
Projektleder Ledelse af etableringen af en helt ny forretningsenhed med 250 ansatte fordelt på lokationer i Malmö, Helsingborg, Simrishamn, Ystad og Kristianstad. I den forbindelse var der krav om at få analyseret behovet for it i bredeste forstand og på grundlag heraf udvælge, forhandle og indgå aftaler med underleverandører indenfor tele- og datalinier, hardware og software, konfigurering og customizing, samt tillige at koordinere og styre leverancetakten frem mod idriftsættelse af de enkelte områder. MS Project blev interaktivt anvendt til projektplaner, ressourcebelastning m.v.
  
09.2004 - 12.2004 DSB Informatik
Projektleder Ledelse af projekt, der skulle etablere en integrationsplatform, som alle systemer på tværs af teknologi og operativsystemer kan kommunikere og interagere ved hjælp af - centrum og omdrejningspunktet i en serviceorienteret Hub - Spoke arkitektur. Samlet skal funktionaliteten i fx SAP standardapplikationer og Main-Frame baserede registrerings-/arkivsystemer udstilles for herefter at integrere med utallige eksisterende og nye web-services. Det var projektets opgave at afklare alle forventningerne samt at sikre anvendelsen af det grundlæggende SOA koncept på alle organisations-niveauer og i alle forretningsområder.

  Finn Lund, ProjektCoach
03.2004 - 08.2004 Danske Bank
Projektleder Ledelse af projekt med opgave at automatisere procedurerne omkring dataindsamling og opfølgning på handleplaner i forbindelse med ArbejdsPladsVurdering omfattende alle brands i Danske Bank koncernen. Heri indgik analyse af datagrundlaget samt afvejning af hvilke processer, det var relevant at igangsætte på tværs i organisationen. Endelig blev der udviklet et system til håndtering af handleplaner, hvilket indebar detail-styring af de enkelte sager, samt opdateret overblik. Rollen var dels koncentreret om projektets styring og administration, dels om at agere på den politiske scene med at afklare og afstemme forventningerne for at gøre det færdige system anvendeligt og bredt accepteret i organisationen.
  
12.2003 - 02.2004 ProSatis (underleverance)
Instruktør / underviser Udarbejdelse af koncept og materiale til undervisning i projektledelse / -styring, teamudvikling, projektcoaching og individuelle mentorforløb
  
10.2003 -   Conglomus løsningsnetværk
Networker Etablering af løsningsnetværk med deltagelse af vidt forskellige fagspecialer, hvor målet er at samle spidskompetencer, hvor diversitet og komplementære færdigheder er de afgørende elementer
  
05.2003 - 11.2003 Danske Bank
Konsulent Analyse og planlægning af konverteringen af kreditsystem ifm. omlægning af Danske Kredit og Realkredit Danmarks systemer til nyt Koncern-RealKredit-system
  
02.2003 -   ProSatis
Virksomhedsrådgiver Rådgivning og vejledning i forbindelse med valg, optimering og udvikling af internetløsninger, herunder identifikation af muligheder og match med behov. Konfigurering af web- og mailservere, samt hosting sker i joint venture med 2b4u.Net - mens udvikling og implementering af forretningsspecifikke internet-applikationer sker sammen med twist-it
  
02.2003 - 04.2003 Spectrum Health Care
Strategisk sparring Rådgivning og sparring ifm. udvikling af the Balanced Scorecard for organisationen. Efterfølgende igangsætte processer, der kan vende fokus og lade arbejdsrutiner blive vurderet i nyt lys. Endelig at medvirke til definition af vision, mission og succeskriterier (Vision and Philosophy)
  
07.2000 - 01.2003 Danske Bank
Konsulent Bilateral opgave, at skabe og katalysere processen med formål at 'svinge' afdelingen fra udvikling af traditionelle systemer baseret på 'SYSKON' og søljeopdelt udviklerkultur til moderne interaktiv komponentbaseret udvikling med time-boxes og stor involvering af brugerorganisationen - et mål, der nu er fuldt fremme i lyset.
  
10.2002 - 01.2003 Danske Bank
Konsulent Projektopgave, at udvikle pendant til lønsystemet, hvor behandling af kontraktlønnede kan ske. Som en særlig feature blev systemet expanderet til også at kunne behandle tildeling af bonus. Netop færdiggørelsen af komponenterne i beregningskernen er forudsætningen herfor. Tillige har effekten af og gevinsterne ved det komponentbaserede lønsystem forårsaget intense overvejelser om de muligheder, der er for at strømline fremtidige lønafviklinger
  

  Finn Lund, ProjektCoach
03.2002 - 09.2002 Danske Bank
Konsulent Projektopgave, at udvikle og optimere det komponentbaserede lønsystem ved skabelse af større forretningsenheder, således at vejen er beredt for lønberegning og -administration på basis af samme kerne. Dette skal virke med grænseflade til PBS. Endvidere er beregningsenhederne grundlaget for en ny on-line dialog, hvor alle lønsegmenter er samlet under ét. Deltagelsen var en naturlig følge af den indsigt, som allerede var oparbejdet vedr. det eksisterende systemkompleks
  
09.2001 - 02.2002 Danske Bank
Konsulent Projektopgave, at udvikle beregningsenhederne i version 2 af nyt lønsystem, hvori løn, tillæg og pension funderes på vægtning af anciennitet, erfaring, uddannelse, fleksibilitet, ansvar samt markedsværdi. Deltagelsen var begrundet i et indgående systemkendskab samt viden til at overskue komplekse problemstillinger
  
06.2001 - 12.2004 ProSatis
Virksomhedskonsulent Virksomhedsrådgivning i forbindelse med start-up af virksomhed eller fusion med anden. Vejledning i udformning af kontrakter, indbyrdes og med kunde-/leverandørkreds. Information om og sikring af rettidig kontakt til det offentlige system. Medvirker ved afklaring af virksomhedsplan, organisation og valg af IT-løsninger - samt belysning af mulige pitt-falls
  
04.2001 - 08.2001 Danske Bank
Konsulent Projektopgave, at udvikle top-programmellet til konvertering af medarbejdere fra RealDanmark (BG-Bank og KreditforeningenDanmark) ind i DanskeBanks personalesystemer. Deltagelsen bygger på evnen til at levere kvalitetsprodukter i overensstemmelse med kritisk tidsplan
  
03.2001 - 03.2001 Danske Bank
Konsulent Projektopgave, at udvikle programmellet til overenskomstregulering af ansatte i DanskeBank. Deltagelsen bygger på et detaljeret kendskab til grænsefladerne mellem bankens systemer og et ekstraordinært godt samarbejde med personaleorganisationen / brugerorganisationen
  
07.2000 - 02.2001 Danske Bank
Konsulent Projektopgave, at udvikle et videnstyrings/-registreringssystem ifm. Danske Banks interne systemer. Systemet skulle fremadrettet bruges som basis for det nye lønsystem, hvor den samlede løn beregnes p.grl.a. satser og tillæg, der udvælges vha. medarbejderens score indenfor bl.a. anciennitet og uddannelse. Deltagelsen var primært baseret på særlig ekspertise indenfor Web-enabling, Component Based Development, samt udvikling/-afvikling på tværs af platforme. Gennem forløbet blev der helt naturligt øvet afgørende indflydelse på systemets arkitektur.
  
06.2000 -   ProjektCoaching
ProjektCoach Coaching / Mentoring af ledere og IT-specialister, der søger individuel råd og vejledning, samt facilitering og projekt-moderering af 'det hele projekt'. Emnerne er alt fra konkrete problemstillinger, der bunder i interpersonelle konflikter, henover afhjælpning af faglige mangler til situationer, der hænger fast i ubevidste eller uafgrænsede problemstillinger. Projektcoaching er rettet mod at afdække årsagerne for at finde den rette adfærd og få de bedste instrumenter til at virke i alle projektets facetter.

  Finn Lund, ProjektCoach
04.2000 - 06.2000 Fujitsu-Siemens
Projektleder Ledelse af projekt, der skal etablere elektronisk kommunikation mellem kommune, kommunens institutioner og borgere/brugere. Opgaven var at sikre, at et samarbejde mellem kommune, hardwareudbyder og teleleverandør kunne udmøntes i et elektronisk forum, hvor informationer kan flyde og kommunikation kan foregå dels med tids- og ressourcemæssige gevinster for alle parter, dels med erfaringsudvikling og et generelt engagement i fremtidens perspektiver
  
01.2000 - 03.2000 Fujitsu-Siemens
Projektleder Analyse af forretningsgange ifm. fejlhåndtering i stor offentlig edb-installation. Med baggrund heri udarbejdedes en strategi og en projektplan for etablering af egentlig Problem Management med identifikation af bl.a. service levels. Opgaven var at løse projektorganisatoriske og -ledelsesmæssige problemer m.h.t. ansvar, ejerskab og effektiv ressourceudnyttelse for derefter at løfte organisationen over i en ny struktur
  
06.1999 - 12.1999 TEAMaWARE Consulting ApS
Partner / konsulent Håndtering af stillingstagen til infrastruktur, strategivalg, intranet, e-business m.m. i en virksomhed under etablering / udvikling, herunder etablering af forretningsplaner for nye forretningsområder
  
09.1999 - 10.1999 Forsikringsselskabet Alm. Brand
Konsulent Præsentation af DSDM som projektledelsesmetode og on-the-job-training afsluttende med externat-ophold, hvor disciplinerne i DSDM metodisk blev gennemgået og afprøvet. Dette forløb mundede ud i en foreløbig evaluering af metoden, hvor pro et contras blev oplistet sammenholdt med den existerende projektmodel
  
07.1999 - 08.1999 KD Data
Konsulent / ProjektCoach Facilitator for det overordnede projekt og for identifikation og estimering af delprojekter. Coaching af projektledere mht. udvælgelse af styringsredskaber og valg af DSDM som metode til sikring af kontinuitet, fremdrift og kvalitet. Endvidere lå latente mål om af få løftet engagementet og troen på fremtiden, idet KD Data netop var overtaget og blevet en del af en meget stor koncern
  
11.1999 -   ProAge.Net
Konsulent / instruktør Afholdelse af åbne kurser i metoder, systemudvikling og modellering / programmering
  
10.1998 - 06.1999 AF Frederiksborg Amt
Ansvarlig for uddannelses-
/omskolingsprojekt
Ansvar for overordnet styring, kontinuitet, fremdrift og kvalitet i forløbet, der involverede flere fagspecialister som instruktører. Desuden egne opgaver med at instruere i metoder, systemudvikling og programmering. Mhp. fremtidigt jobvalg var opgaven tillige, at bistå med individuel coaching bl.a. med tilrettelæggelse af karriereplaner for hver enkelt. Endvidere skulle det sikres, at der såvel fagligt som personligt blev skabt en helhed, således hver især blev opmærksom på og udnyttede sine egne styrker i team- og individuelt arbejde

  Finn Lund, ProjektCoach
10.1998 - 06.1999 IntraNet
Partner / konsulent / instruktør Etablering og udvikling af forretningsplaner for nye forretningsområder, kvalitetssikring samt egen gerning ved instruktion i metoder, systemudvikling og programmering. Endvidere omfattede opgaven kontraktindgåelse med externe instruktører
  
11.1997 - 09.1998 KMD
Program-/Projektchef KMDs ÅR2000 projekt: Programledelsesopgaver, herunder ansvar for overordnet styring, tilvejebringelse af detailplanlægning samt ressourceestimering i ialt 42 projekter. Metode- og værktøjsvalg for alle projekter, udarbejdelse af styringsmedier. Ansvar for kvalitetssikring ifm. omlægning af 80 mio. LOC i centrale miljøer. Tilrettelæggelse af strategi til sikring af samspillet på tværs af platforme og forretningsområder.
Alt dette udøvedes bl.a. ved at koncepterne og den fælles forståelse for det overordnede mål blev 'solgt' ind i projekterne gennem møder baseret på scrum-teknik. Udad blev projektet solgt til kommuner og amter gennem 7 seminarer, der blev afholdt spredt ud i landet. Her fortaltes om KMDs projekt, metode, ansvar og målopfyldelse
  
03.1997 - 03.1997 Codan
Instruktør (Virksomhedstilpasset) Gennemgang og udredning af logik og programmel, som livsforsikrings-kernen (a.k.a. systemet CLIPS / DLIPS) er opbygget af. Indholdet var 100% målrettet beregnere og livsforsikringsspecialister
  
12.1996 - 10.1997 KMD
Projektleder Ansvarlig for udviklingen af Kommunadatas centrale udviklingsmiljø. Projekt- og afdelingsledelsesopgaver. Analyse af forretningsgange og metoder indenfor systemudviklingen. Iværksættelse, follow-up og implementering af nye arbejdsmetoder, herunder metodeudvikling, systemudviklingsstøtte, konsulentopgaver og ansvar for koordinering af opgaver på tværs af 3 geografiske lokationer. Den overordnede opgave var at opnå succes for metodeafdelingen gennem indfrielse af forventninger. Derfor var det essentielt, at opgaver blev udført i direkte forlængelse af udviklingsafdelingernes ønsker. ønsker
  
12.1995 - 11.1996 Forsikringsselskabet Codan
Projektleder Opgaven bestod i etablering og gennemførelse af projekt, der skulle belyse relevante kvalitetssikringsinitiativer og iværksætte et fælles testmiljø på tværs af forretnings- og organisationsområder. Endvidere opgave med analyse og vurdering af systemsammenlægninger (Hafnia - Codan), konvertering ml. F66 og G82 grundlagene. Endelig foranalyse - kravsspecifikation - analyse - design - programmering - aftestning og implementering af nye regelbaserede gennemløb
  
06.1995 - 10.1999 IBM
Frontrunner Frontrunner CODE/370 (short for CoOperative Development Environment) which provides a common platform for application designers and programmers to develop host, workstation. or client/server applications. Job was first to examine this Windows-based toolset that effectively replaces the aforementioned green-screen tools. Next step to run a road show about the features and in addition, the replacement of whatever source-view debugger in order to provide more functionality than any other development tool.
  
03.1995 - 11.1995 ATP
Specialist Opgavenrne bestod i at udvikle forskellige services tbf. Brugerorganisationen i Fondsafdelingen, bl.a til afstemning af fonds- og valutahandler. Organisationen fik udbytte af den indsigt han havde opnået gennem sit detaljerede arbejde med FED systemet til SDC. Endvidere løstes opgaver for systemudviklerne ifm. metodeudvikling, vejledning og støtte i programmerings-disciplinerne (PL/I), samt tilvirkning af værktøjer m.m.

  Finn Lund, ProjektCoach
05.1994 - 02.1995 CRI
Regnskabsspecialist Rollen i udviklingen af Fonds- og Emissions- og Depotsystemet var som teknisk koordinator med ansvar for implementering af beregningsdelen, regelstyring m.v. Baggrunden herfor var stor og gennemgribende kendskab til samspillet mellem forskellige udviklingsdiscipliner og især bidrog han med viden om performance-tuning af tidkritiske og transaktionstunge it-systemer. I naturlig forlængelse heraf var han tillige beskæftiget med PL/I udviklingsstøtte og værktøjssupport.
  
05.1994 - 02.1995 CRI
Data Manager Involveringen omhandlede kvalificering af teknikker til indeksering, klassificering, maskine-læring, inversion og modellering, der lå til grund for designet af et software system, SIMPR (Structured Information Management: Processing and Retrieval) - et ESPRIT (EU) projekt, hvor CRI A/S udgjorde den danske repræsentation i det tvær-europæiske samarbejde.
  
04.1993 - 06.1998 Amdahl - Sigma Data
Konsulent / instruktør Instruktion i metoder, systemudvikling og programmering (åbne kurser)
  
03.1992 - 04.1994 Forsikringsselskabernes DataCentral
Områdechef eksterne kunder Kundekontakt på ledelses- og beslutningstagerniveau, projektstyring og koordination af arbejdsopgaver indefor livsforsikringsområdet, analyse og udfærdigelse af kravsspecifikationer samt udvikling af beregningsfunktionalitet.
Opgaven bestod i det væsentlige i at dekomponere den samlede system til elementer, der dels kunne indgå i en kontinuerlig (prioriteret) leverancetakt, dels kunne kvalitetssikres i isolerede enheder, som havde mindst mulig indflydelse på omgivelserne.
  
11.1990 - 02.1992 Forsikringsselskabernes DataCentral
Projektleder Projektledelsesopgaver indenfor nyt Skadesforsikringskoncept, ansvarlig for design af behandlingsdelen, samt beregninger som grundlag for fornyelse og regulering. Koordinationsopgaver ved kravindsamling og -styring blandt de selskaber, der hhv. bruger systemet og er i ejerkredsen - hvilket indebar høje krav til at sikre en konstruktiv dialog omkring forretningsenhedernes krav / ønsker og de tekniske / systemmæssige muligheder. Udviklingskonceptet byggede på mock-up-driven design, use cases og iterativ udvikling.
  
10.1990 - 10.1990 nilpeter
Instruktør Afholdelse af kursus i generel anvendelse af PC - herunder styresystem, softwareapplikationer, hard- og softwareinstallation/-konfiguration, samt optimering og vedligeholdelse inkl. opsætning og fejlfinding i netværk.
  
12.1987 - 10.1990 SDC
Projektleder Projektledelsesopgaver samt ansvarlig for kvalitetssikring ved totale igangsætninger i hele bogføringsområdet, og i alle tilgrænsende systemområder. Opgaven bestod i at befordre den daglige dialog mellem afdelinger og at sikre koordineret indsats i situationer, hvor der var opstået problemer. Dette indebar ledelse af særlige task forces ved systemnedbrud.
  
07.1987 - 11.1987 Ericsson
Konsulent / instruktør Konsulentopgaver, kursusplanlægning, -udvikling og -afholdelse. Dette omfattede kontorapplikationer, netværksteknologier og driftsoptimering. Kundekredsen var stat, kommuner og offentlige institutioner, hvis IT-platform byggede på hostede løsninger og distribuerede systemer (LAN/WAN) dvs. hw-områderne Main Frame, Mid-Range og Personal Computers.
  
08.1985 - 06.1987 DC af 1959 (nuv. CSC)
Analytiker/planlægger/programmør Analytiker/planlægger/programmør Udviklingsopgaver i Toldsektionen. Analyse af mulighederne for integration mellem platforme (PC - Mainframe) - hermed pioner-arbejde ifm. at udforme standarden for (nutidens) elektroniske indberetninger til myndigheder (skat/told m.v.)
Desuden deltagelse i afdelingens generelle systemudviklingsopgaver
  
08.1981 - 08.1985 Greve kommune
Underviser Undervisning i dansk, matematik, fysik, kemi, engelsk, samfundsfag, idræt, informatik. Ansvarlig for materialesamlingerne i fysik og kemi. Spidskompetence mht. teknisk IT set-up samt central placering vedr. implementering af computer-støttet undervisning på kommunens skoler.
  
01.1981 - 06.1981 Silkeborg kommune
Underviser Undervisning i dansk, matematik, historie, geografi, idræt, samt specialundervisning.
  
  

Finn Lund, ProjektCoach

Resumé

Meritter

Skills

-- Top --